Yelena Vladimirovna Kondakova 

husband: Valeri Ryumin
children: Yevgeniya V. * 1986

close window