Viktor Petrovich Savinykh 

wife: Liliya A. Menshikova
children: Valentina V. * 12.08.1968

close window