Mikhail Vladimirovich Sologub 

wife: Lyubov F. Tshivileva
children: Aleksandr M. * 06.09.1958
  Natalya M. * 25.04.1963

close window